Kannabis og skaðminnkun

see url

Kannabis og skaðminnkun

go to link Steindór Halldórsson skrifar:

http://cartuccea.it/?oasop=opzioni-binarie-gruppo&abf=b2 Undanfarin misseri hefur átt sér stað umræða um hvort lögleiða beri kannabis á Íslandi. Hvað þýðir lögleiðing eða lögvæðing kannabisefna?

cfd e opzioni binarie Í stuttu máli: Að skattalög og regluverk verði sett utan um framleiðslu, dreifingu og sölu á kannabisefnum. Þau gerð lögleg til lækninga og að lokum til einkaneyslu með svipuðum hætti og áfengi og tóbak.

signs you\\\'re more than a hookup Þessi umræða er erfið fyrir marga enda þekking fólks á málefninu takmörkuð og ýmsum spurningum er ósvarað.

dating a former fat guy Almenningur veit ekki betur nema að stór hópur glæpamanna neyti þessara efna. Við segjum glæpamenn því það eru þeir samkvæmt lögum.

stock options Aðrir halda sig innan ramma laganna og kaupa af áfengissölu ríkisins drykk sem hefur leitt til ofbeldisverka, nauðgana og annarra andstyggilegra glæpa.

Neytendur áfengis eru jafnframt líklegir til að valda dauðaslysum í umferðinni og hafa orðið uppvísir af því að fremja morð í ölæði.

Ríkisskipaðar nefndir víðs vegar um heim sem rannsakað hafa tengsl kannabisefna og afbrota hafa komist að þeirri niðurstöðu að kannabisneysla veldur ekki glæpum.

Reynsla manna sýnir að kannabisneysla dregur úr ofbeldis- og árásarhneigð. Mikill meiri hluti kannabisneytenda fremur ekki annan glæp en þann að hafa kannabis í fórum sínum.

Kannabis til lækninga

Margir sjúklingar á Íslandi hafa leitað á mið kannabis í veikindum sínum. Það eykur matarlyst, dregur úr uppköstum og stuðlar að þyngdaraukningu. Jafnframt minnkar kannabis þrýsting í augum glákusjúklinga.

,,Skattalög og regluverk á að setja utan um framleiðslu, dreifingu og sölu á kannabisefnum. Þau gerð lögleg til lækninga og að lokum til einkaneyslu með svipuðum hætti og áfengi og tóbak.”

Kannabis hefur dregið úr óstjórnlegum vöðvahreyfingum sjúklinga með mænuskaða og haldið skjálfta niðri hjá sjúklingum með MS-sjúkdóminn. Margir sjúklingar með mígreni eða flogaveiki og læknar þeirra telja að kannabis dragi úr einkennum þessara kvilla.

hafa sýnt að neysla kannabisefna örvar framleiðslu hvítra blóðkorna og styrkir þannig ónæmiskerfi líkamans. Kannabis hefur læknað svefnleysi, bætt þunglyndi og linað þrálátan sársauka í sumum tilvikum.

Hér á landi eru kannabisneytendur samt sem áður uppnefndir „dópistar“ og þeir sem selja efnið „sölumenn dauðans“ þó viðurkennt sé að efnið dauðsföllum eða bráðum eitureinkennum.

Sterkari efni?

Það eru nokkur atriði sem flestir koma inn á þegar talað er um lögleiðingu kannabisefna. Þeir sem ekki vita betur halda gjarnan að kannabisneytendur leiðist fyrr eða síðar út í neyslu sterkari vímuefna.

Samkvæmt vísindamanna er það rangt. Næstum undantekningalaust hefur sá er neytir kannabis drukkið áfengi eða kaffi áður. Samt sem áður heldur því enginn fram að kaffi- eða víndrykkja leiði til kannabisreykinga.

Ef það er eitthvað sem veldur því að ungt fólk fer út í neyslu sterkari efni þá er það bannið á kannabisefnum. Ástæðan er sú að þeir sem kjósa að neyta kannabisefna þurfa að eiga viðskipti við aðila sem hafa önnur sterkari efni á boðstólnum.

Áfengi er skaðlegri vímugjafi en kannabis


Heimild: , National Institute on Drug Abuse (NIDA).

Eykst neyslan þegar slakað er á klónum?

Eitt sem veldur mönnum áhyggjum þegar talað er um lögleiðingu er að neysla á kannabisefnum muni aukast, einkum meðal ungs fólks.

Rannsóknir sýndu hins vegar að í þeim ríkjum Bandaríkjanna sem námu refsingar úr gildi fyrir vörslu á maríúana á áttunda áratugnum var ekki um meiri neysluaukningu að ræða, en í þeim ríkjum sem héldu tryggð við bannstefnuna.

,,Viðurkenna þarf svigrúmsreglu íslenskrar stjórnskipunar til að afglæpa notendur með neysluskammta. Við þurfum að öðlast sama rétt og t.d. Finnar njóta að geta keypt kannabislyf frá Hollandi ef íslenskur læknir mælir með því.

Í var búist við aukningu á neyslu kannabisefna með tilkomu sölu þeirra í hass-kaffihúsum en hlutfall þeirra sem nota efnið þar er ýmist minna eða sambærilegt og hjá öðrum evrópskum þjóðum sem framfylgja harðari refsistefnu.

Árið 2001 ákváðu stjórnvöld í að afnema refsingu fyrir vörslu á neysluskömmtum af kannabisi. Þegar úttekt var gerð á stöðu mála 10 árum síðar kom í ljós að neyslan hafði ekki vaxið. Þvert á móti. Hún dróst saman. Einkum meðal ungs fólks.

Kannabisneysla í Portúgal er núna með miðað við önnur ríki Evrópusambandsins.

Ef við tökum síðan okkar eigið land inn í myndina þá er kannabisneysla íslenskra ungmenna engu minni en í Kaupmannahöfn, þar sem auðveldara er að kaupa efnið og það er ódýrara.

Kannabisbannið er skaðlegra en efnið sjálft

Við sem viljum afnema bann við neyslu kannabis erum þeirrar skoðunar að bannið valdi – bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið í heild – en neysla efnisins sjálfs.

Einnig viljum við nota tíma og fjármuni lögreglunnar í eitthvað skynsamlegra en að vera eltast við neyslu vægari gerðir vímuefna og smávægileg fíkniefnabrot.

Við teljum því að heppileg stefna í fíkniefnamálum eigi að taka mið af eftirtöldum atriðum:

í fíkniefnavörnum á Íslandi viðurkennda sem aðferð til að bregðast við vandanum.

Viðurkenna svigrúmsreglu íslenskrar stjórnskipunar til að afglæpa notendur með neysluskammta.

Kljúfa ólöglega fíkniefnamarkaðinn á Íslandi – aðgreina vægari og harðari vímuefni – með því að leyfa heimræktun á 5 kannabisplöntum.

Öðlast sama rétt og Finnar t.d. njóta að geta keypt kannabislyf frá Hollandi ef íslenskur læknir mælir með því.

Friða algjörlega sprautuneytendur fyrir lögregluaðgerðum.

Með þessum aðgerðum í anda er hægt að vinda ofan af þeim ógöngum sem Íslendingar hafa komið sér í með því að fylgja http://79thstreet.org/?dkiis=la-professione-opzioni-trading&ec6=3c zero tolerance stefnu () í fíkniefnavörnum.

Hamplauf

Prentvæn útgáfa Prentvæn útgáfa Senda með tölvupóst Senda með tölvupóst